Så har vi fået afsluttet omlægningen af fjernvarme tilslutningen, så der ikke længere er haner og måler under jordoverfladen efter en oversvømmelse af “kælderrummet” Hovedmåleren, der også havde været oversvømmet, men tilsyneladende virker, forlanger fjernvarmen skiftet, p. g. a. usikkerhed om den måler korrekt.